rum

Miljömärkt hotell

Du bor på ett hotell som har belönats med den internationella miljömärkningen Green Key.
Vi på hotellet jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor genom Green Keys omfattande kriterier.

s
Våra åtaganden


•    Hotellet använder 100% förnybar el och energibesparande belysning.
•    Vi har tagit initiativ för att minska vattenförbrukningen.
•    Vi källsorterar och återvinner vårt och våra gästers avfall.
•    Hotellet använder miljömärkta tvätt- och rengöringsprodukter.
•    Våra gäster erbjuds ekologiska produkter på frukosten.
•    Vi jobbar mot minskat matsvinn.
•    Utsläpp av växthusgaser mäts i syfte att minska vår klimatpåverkan.

fall

Vill du hjälpa oss?


•    Lämna förpackningar och pant på rummet så källsorterar vi det åt dig.
•    Använd din handduk en extra dag.
•    Vi byter dina lakan efter tre nätter.
•    Häng ut dörrhängaren om rummet inte behöver städas varje dag.
•    Släck lampor, stäng av elektronik och dra laddare ur eluttag.
•    Undvik att kasta mat genom att inte ta mer mat än du orkar äta upp.
•    Res kollektivt när du tar dig runt stan.

green key
Om green key


Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 65 länder. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education, som stödjs av bl.a. UNEP, UNESCO och World Tourism Organization. Idag finns över 170 Green Key-märkta anläggningar i Sverige och alla anläggningar genomgår regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.          

Läs mer på www.greenkey.se och www.greenkey.global