sviten

Miljömärkt hotell

Du bor på ett hotell som belönats med den internationella miljömärkningen Green Key. 
Vi jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor genom Green Keys omfattande kriterier.

 

Green Key

VÅRA ÅTAGANDEN

Här är exempel på våra åtaganden:
•    Vi använder 100% förnybar el, energibesparande belysning och har rutiner för minskad energiåtgång.
•    Vi har tagit initiativ för att minska vattenförbrukningen.
•    Vi källsorterar och återvinner vårt och våra gästers avfall.
•    Vi använder miljömärkta tvätt- och rengöringsprodukter.
•    Våra gäster erbjuds ekologiska produkter på frukosten.
•    Vi jobbar mot minskat matsvinn.
•    Vi mäter årligen våra utsläpp av växthusgaser i syfte att minska vår klimatpåverkan.

VILL DU HJÄLPA OSS?

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan, vänligen:
•    Lämna återvinningsbara förpackningar och pant på rummet så källsorterar vi det åt dig.
•    Använd din handduk en extra dag.
•    Vi byter dina lakan efter tre nätter. Meddela oss om du önskar byte av lakan mer sällan.
•    Häng ut dörrhängaren om rummet inte behöver städas varje dag om du stannar flera nätter.
•    Släck lampor, stäng av elektronik och dra laddare ur eluttag.
•    Undvik att kasta mat genom att t.ex. inte ta mer mat än du orkar äta upp.
•    Res kollektivt när du tar dig runt stan.

OM GREEN KEY

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 65 länder. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education, som stödjs av bl.a. UNEP, UNESCO och World Tourism Organization. Idag finns över 170 Green Key-märkta anläggningar i Sverige och alla anläggningar genomgår regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs. 

Läs mer på www.greenkey.se och www.greenkey.global